Vásárlási Információk – ÁSzF

  1. Bevezetés
  Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről a Diorit Mérnöki és Kereskedelmi Kft.-re – a Tern kerékpárok magyarországi forgalmazójára – mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a Diorit Mérnöki és Kereskedelmi Kft.-től árut vásárlóra, illetve a https://www.tern.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés. 3) pontja alapján fogyasztónak minősül.   Jelen ÁSzF 2018.06.07.-től érvényesek Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind a bemutató teremben, mind az e-mailben történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. Vevő az Bemutató teremben és az e-mailben történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.   Eladó adatai:  Cégnév: Diorit Mérnöki és Kereskedelmi Kft. Cég székhelye: 1037 Budapest, Kiscelli köz 16. Telefon: 06-20-469-94-97  Eladó email címe: info@tern.hu Cégjegyzékszám:01-09-068403 Bejegyezve: 1990/11/05 Belföldi ( magyar adószám : 10379152-2-41   Tárhely szolgáltató:  Cégnév: Rackhost Zrt. Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. Tel.: +36 1 445 1200 E-mail: info@rackhost.hu  
  1. Megtekintés és teszt
  A kerékpárok megtekintése és kipróbálása budapesti bemutatótermünkben lehetséges, kizárólag előre egyeztetett időpontban. Az időpont egyeztetés a 0620-469- 9497-es telefonszámon lehetséges, vagy emailben.  
  1. A Honlap használata, rendelés
  A Tern kerékpárok rendelésének kezdeményezése e-mailben lehetséges a kiválasztott modell pontos megadásával (pl: Tern Link D7i fekete-szürke- zöld). Ezen kívül meg kell adni a számlához szükséges adatokat (Név, cím, cég esetén adószám) és a fizetés módját (készpénz, vagy utalás). A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az ár változtatás jogát fenntartja. A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellett szereplő összegben kifejezve. Akciós termék esetén a korábbi ár áthúzva jelenik meg a kedvezményes ár mellett. Vevő a megrendelni kívánt termékkel, illetve annak megvásárlással kapcsolatos kérdéseihez az Érdekel gombra kattintva veheti fel a kapcsolatot Eladóval.   Adatbeviteli hibák javításának lehetősége Emailben való megrendelés esetén Vevő megadja szállítási, számlázási címet és a fizetési módot. Amennyiben Vevő megrendelés után észlel hibát, azt Eladónak e-mailben, vagy telefonon jelezheti.
  1. Fizetés, szállítás
  Vevő a következő fizetési módok közül választhat: Eladó bankszámlájára történő előre utalás és átvételkori készpénzes fizetés. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől. Szállítási idő   A Budapesti készleten lévő kerékpárok átvétele, akár már a rendelés napján megtörténhet, megegyezés alapján. Amennyiben Budapesten nincsen készleten a kiválasztott kerékpár, európai központi raktárunkból szállítunk (több száz db-os készlet), mely jellemzően 4-6 munkanap alatt szokott megérkezni. Eladó nem vállal felelősséget a szállítmányozó cég, vagy egyéb indok miatti 4-6 munkanapot meghaladó szállítás miatt.   Személyes Átvétel és kiszállítás   A kerékpárok átadása budapesti bemutatótermünkben történik (1067 Eötvös utca 44.). A kerékpárokat készre szerelve, beállítva adjuk át. A gyártói garancia csak az általunk összeszerelt és beállított kerékpárokra érvényes. A kiszállítás előzetes egyeztetéssel lehetséges. A kiszállítást Magyarországon a DPD szállítócég végzi.  
  1. Elállás joga
  Weboldalunk nem webshopként funkcionál, így nincs lehetőség az oldalon keresztül intézett rendelésre, fizetésre, illetve kiszállításra. Ennek megfelelően a tőlünk vásárolt termékekre nem az internetes vásárlással kapcsolatos jogszabályok vonatkoznak. A rendelést e-mailen lehet kezdeményezni, a fizetést pedig személyesen készpénzben, vagy díjbekérő alapján, átutalással lehet megtenni. A kerékpárok megtekintésére, kipróbálására előzetesen lehetőséget biztosítunk, így a megrendelés után, vásárlástól való elállásra már nincs lehetőség.  
  1. Garancia
  A garanciális feltételek a gyártó által, a gyártó honlapján, a ternbicycles.com oldalon leírtak szerint érvényesek. Itt olvasható: https://www.ternbicycles.com/about-our-warranty  
  1. Személyes adatok védelme
  Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.
  1. Hírlevél
  Eladó az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti vevőit. Eladó az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. Vevő adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához. Vevő a hírlevél szolgáltatás tematikai tárgyát szabadon módosíthatja, vagy le is iratkozhat róla.
  1. Jogorvoslat
  Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése: Vásárló az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni: Levelezési cím: 1037 Budapest, Kiscelli köz 16. Telefonszám: 0620-469-9497 Email cím: info@tern.hu   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Olyan jogviták esetén, ahol Vevő és Eladó nem találnak megoldást, Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti az Eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testületnél. Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Eladó kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, Eladó ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Pin It on Pinterest

Share This
preloader